NSAID is de afkorting voor de Engelse omschrijving voor ‘Non Steroid Anti Inflammatory Drug’. Het zijn pijnstillers met een ontstekingsremmende werking.

De bekendste NSAIDs zijn:

NSAID’s kunnen ernstige bijwerkingen hebben zoals het Steven Johnson Syndroom. Het werkingsmechanisme van NSAIDs berust op het remmen van de omzetting van arachidonzuur in prostaglandines door het enzym COX (Cyclo-Oxygenase). Prostaglandinen zijn verantwoordelijk voor het aanjagen en versterken van ontstekingen.

De eerste generatie wordt klassieke NSAIDs genoemd. In deze groep zitten o.a. Diclofenac, Naproxen en Ibuprofen. Deze remmen de COX-1 en COX-2 enzymen, die een belangrijke rol spelen bij de omzetting van arachidonzuur in de ontstekingsbevorderende prostangladines. De ontstekingsremmende werking van klassieke NSAIDs wordt vooral toegeschreven aan de remming van het COX-2 enzym. Het verminderen van de aanmaak van het COX-1 enzym is verantwoordelijk voor het schadelijke effect op de maag. COX-1 is een enzym met een beschermende werking op slijmvliezen, waaronder de maagwand.

Daarom zijn er later moderne NSAIDs ontwikkeld die uitsluitend het enzym COX-2 remmen. Etoricoxib en Celecoxib zijn voorbeelden van moderne COX-2 remmers.

De bijwerkingen van een NSAID

Klassieke NSAIDs remmen dus niet alleen ontstekingen, maar ook COX-1 enzymen die belangrijk zijn voor de bescherming van het maag-darm-kanaal. Dit kan leiden tot een ontsteking van het maagslijmvlies, misselijkheid, braken en zelfs tot een maagzweer met bloedingen. De moderne NSAIDs remmen alleen het COX-2 enzym en laten dus het maag beschermende COX-1 ongemoeid. Maar het is nog niet bewezen dat deze pijnstillende ontstekingsremmers wel veilig zijn.

Ook mogen NSAIDs niet gebruikt worden in combinatie met bloedverdunnende middelen (ook wel anticoagulantia of antistollingsmiddelen genoemd). Dit komt door de verhoogde kans op maag- en darmbloedingen, die moeilijk of niet meer te stelpen zijn wanneer er bloedverdunners worden gebruikt. Het gebruik van NSAIDs kan levensbedreigend zijn. Een van de bijwerkingen is het Steven Johnsonsyndroom.  Lees meer op de volgende pagina van het Lareb:

http://www.lareb.nl/Literaturen/NSAID%E2%80%99s–soms-pijnlijke-keuzes