In Nederland worden signaleringen en risico’s van geneesmiddelen en vaccins geregistreerd door het Bijwerkingencentrum Lareb. Naast het signaleren van de risico’s in de dagelijkse praktijk  verspreid Lareb kennis hierover. Hiervoor ontvangt Bijwerkingencentrum Lareb subsidie van het ministerie van VWS.

Elke melding van een bijwerking van een geneesmiddel of vaccin wordt zorgvuldig geanalyseerd en komt terecht op één centraal verzamelpunt: de databank. Zo wordt de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins in heel Nederland bewaakt. Jaarlijks komen ruim 22.000 meldingen binnen bij Bijwerkingencentrum Lareb. Bij 20% van deze meldingen gaat het om een ernstige melding. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld sprake is van ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit, aangeboren afwijkingen of overlijden. Bijwerkingencentrum Lareb werkt onafhankelijk en geeft belangrijke meldingen anoniem door aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Internationale samenwerking

Bijwerkingencentrum Lareb werkt nauw samen met vergelijkbare organisaties in meer dan 100 landen wereldwijd. Onze wetenschappelijke kennis delen we, anoniem, met de landen via de European Medicines Agency (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Om de resultaten van het werk van Bijwerkingencentrum Lareb bekend te maken, verschijnen jaarlijks diverse publicaties in Nederlandse en internationale tijdschriften.

Bijwerking? Melden!

Iedereen kan een bijwerking bij Bijwerkingencentrum Lareb melden. Ervaart u een bijwerking tijdens het gebruik van uw geneesmiddel(en). Meld dit!
Het is belangrijk om bijwerkingen te melden, omdat u daarmee bijdraagt aan de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins. Melden gaat eenvoudig via de website van het Lareb.