Isopatische ingreep

De isopathische ingreep met Ibuprofen heeft vruchten afgeworpen. Hoewel het gezichtsvermogen slechts weinig is toegenomen, is er wel degelijk sprake van rust in de ogen (zie update van foto’s). In de zomermaanden verscheen zowaar een kleine hoeveelheid vocht en trokken de bloedvaten zich enigszins terug waardoor de pupillen weer zichtbaar werden. Dr. Zaal achtte de lichaamseigen verbeteringen van dien aard dat een operatie voorlopig uitgesteld moet worden. Wij waren het roerend met hem eens. We wachten nu af wat het effect wordt van de koude herfstlucht op Max.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *