Weer een jaar later

Het is inmiddels een jaar geleden sinds de eerste hoornvliestransplantatie gecombineerd met mondslijmvlies in Max’ rechteroog. In totaal hebben nu 5 ingrepen plaats gevonden, waarvan 3 mondslijmvliestransplantaties.

In juli vond de laatste ingreep plaats. Het betrof een mondslijmvliestransplantatie, waarbij het weefsel is geplaatst op het zwakste punt van het hoornvlies. Dit om bevochtiging te verbeteren en om het hoornvlies beter te beschermen tegen externe invloeden.

De conditie van het rechteroog is verbeterd. De vocht afstotende slechte cellen van het epitheel zijn vervangen door goede cellen. Samen met de verbetering van de conditie is ook het gezichtsvermogen verbeterd tot 10%. Door de goede conditie is deze 10% vrij stabiel. Inmiddels mag Max het gebruik van corticosteoriden beperken tot eenmaal per twee dagen.
De komende maanden zullen geen operaties plaatsvinden. Het oog kan zo tot rust komen om verder te genezen. Verwacht wordt dat met de nodige zorg de conditie verder zal verbeteren en de helderheid van het epitheel zal toenemen, wat zal resulteren in betere visus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *